Instruction videos

Match setup - simple cup

Vi skal nå vise hvordan man lager kampoppsett for en enkel cup som går over en dag. Det finnes lag som ikke kan spille før kl 12 grunnet reise og det finnes lag som ikke skal møte hverandre. En klass…

Updated

Category data

I denne videoen skal vi se nærmere på dager, baner og klasser funksjonen i TX online. Dette gjøres i vinduet her. Her får vi opp 3 faner. All informasjonen her er hentet fra dataene som du la inn da…

Updated

Manus: Hvordan legger man inn begrensninger

Det å legge til begrensinger er et viktig hjelpemiddel for turneringsarrangører når de setter opp turneringer. Lag som ikke kan spille før gitte tidspunkter, banepauser og så videre kan komme i veien…

Updated

Publisere kampoppsett

Når du er ferdig med ditt kampoppsett gjenstår det å publisere det slik at det blir synlig påå din public kampoppsettside. Dette gjøres i fanen her. Her kan du først publisere et evalueringsoppsett.…

Updated

Manus: Kampoppsett

Når alle data er på plass, er det tid for å lage kampoppsett. Med alle data menes alt fra hvor lenge kamper spilles, inndeling i grupper, tilordning av baner, tidsbegrensning og eventuelt sluttspillo…

Updated

Manus: Sluttspill

Til denne turneringen skal to av klassene ha et A og B sluttspill. Først velger vi hvilken klasse vi skal lage sluttspill for, så sluttspillnivå og antall lag som skal være med i sluttspillet. Dette…

Updated

Deltagere

Lag lastes ned fra din påmelding-side. Før vi starter kan det være greit å legge merke til at opprettelse, endring og sletting av lag gjøres på turneringens adminside. Vi anbefaler at nye lag også le…

Updated

Contact