Deltagere

Lag lastes ned fra din påmelding-side. Før vi starter kan det være greit å legge merke til at opprettelse, endring og sletting av lag gjøres på turneringens adminside. Vi anbefaler at nye lag også legges inn der.

Her samles alle klassene vi har. Fra tidligere har vi fordelt de inn i antall spillere.

Nå skal vi fordele lag inn i puljer.  Velg hvilken klasse du vil pulje inndele. Har vi lag som ikke er fordelt inn i en pulje vil dette vises her. Den raskeste metoden er å trykke på Tilordne lag til puljer i menylinjen. Skriv inn antall lag du ønsker i hver pulje. Så opprettes det et visst antall puljer utifra dette. TXO vil unngå at lag fra samme klubb er i samme gruppe. Hvis du vil flytte et lag fra en pulje til en annen, så drar du laget over og slipper det på den oransje toppraden. Om du vil bytte to lag, slipper du bare laget oppå det laget du skal bytte med.

Til slutt setter vi antall kamper hvert lag skal spille. Hvis du lar det stå 1 i kolonnen "Antall serier" vil alle spille mot alle en gang.

Så gjør vi samme fremgangsmetoden med de andre klassene. 

Noen ganger kan man få puljer med forskjellige antall lag som her. Systemet vil da fordele det etter antall lag ønsket i hver gruppe. Man kan endre antall puljer ved å trykke på øk-knappen. Da legges det til en ny pulje. Om du vil ta bort en pulje, trykk på reduser-knappen.

Når du er ferdig med puljeoppsettet kan du sende ut en epost til lagledere om at puljene nå er fordelt.

How did we do?

Manus: Sluttspill

Contact