Norges Rugbyforbund - Lisens spillere

Ole Kristian Engvoll Updated by Ole Kristian Engvoll

Overordnet

For å delta i turnering og/eller seriespill, må spillere ha gyldig lisens. Det vil si at lisenstypen må være korrekt og at lisens må være betalt.

Slik fungerer lisenssystemet

  • Lagleder melder på et lag til turnering (heretter brukes bare turnering = turnering/seriespill). Lagleder må ha logget seg inn med Idrettens ID
  • Lagleder legger til spillere. Hvis spiller ikke finnes på laget allerede, må spiller hentes fra NIF sitt spillerregister.
  • Når spiller velges OG spiller ikke har gyldig lisens, går det ut en epost til spiller med informasjon om at spiller må velge lisens og betale.
  • Hvis spiller allerede har betalt lisens via eksternt system, klikker spiller på en knapp som da sender en epost til forbundet. Nå kan forbundet godkjenne lisensen for spiller etter å ha sjekket i sitt interne system.

Hvordan får en spiller sin lisens?

En spiller kan kun enten velge ny lisens ELLER melde inn til forbundet at lisens allerede er betalt, fra epost som spiller mottar av systemet. En spiller mottar epost når en lagleder melder på spiller for sitt lag, og spiller IKKE har gyldig lisens i vårt system.

Slik ser epost ut til spiller når lagleder har meldt inn spiller for sitt lag. Når spiller klikker på knappen "View and select license" vil spiller få opp et vindu der man velger lisenstype

Slik ser vindu for valg av lisenstype ut. Her kan spiller enten 1) Velge lisens og så betale eller 2) Sende info til forbundet om at man allerede har betalt lisens i et annet system. Da vil forbundet få en epost der man blir bedt om å verifisere at spiller faktisk har gyldig lisens.

Steg for steg - Lagleder skal melde på lag inkludert spillere

Søke opp turnering

Når en turnering er opprettet, kan den søkes opp via https://www.profixio.com/app. Skriv bare inn søkenavn øverst på siden og klikk så på turneringen.

Turnering funnet - Melde på sitt lag med spillere

Når lagleder skal melde på et lag, MÅ lagleder logge seg inn med sin Idrettens ID. Årsaken er at da vil lagleder få tilgang til NIF sitt spillerregister for å hente ut personer til sitt lag. Hvis man logger seg på uten Idrettens ID, vil man IKKE kunne hente inn spillere fra NIF.

Ved påmelding av lag må lagleder velge sin klubb. Valg av klubb er ikke permanent koblet mot lagleder, slik at ved neste turnering, kan samme lagleder velge annen klubb. NOTER: KUn spillere fra valgt klubb kan velges fra spillerregister til NIF. Dette kommer av at påmelder er knyttet til en klubb hos NIF og derved kun har tilgang til data som omhandler klubben.

Hente inn spiller fra annen klubb

Hvis en lagleder ønsker å bruke spiller fra annen klubb, må denne spilleren ha vært lastet inn fra sin opprinnelige klubb først. Når det er utført, vil spiller være i vårt system og kan deretter velges på tvers av klubbtilhørighet. En lagleder kan altså velge spillere uavhengig av klubb, såfremst spilleren har vært lastet inn fra register til NIF.

Spiller har betalt lisens i et annet system

Hvis en spiller allerede har betalt lisens, så vil NRF ha informasjon om det. For at denne lisens til slike spillere skal oppdateres hos oss, så må forbundet godkjenne lisens. Dette skjer ved at spiller melder inn til forbundet, via vårt system, at de har gyldig lisens.

How did we do?

Norges Rugbyforbund - Påmelding video

Veiledning for klubbledere - Registrere sine spillere

Contact