Manus: Sluttspill

Til denne turneringen skal to av klassene ha et A og B sluttspill. Først velger vi hvilken klasse vi skal lage sluttspill for, så sluttspillnivå og antall lag som skal være med i sluttspillet.

Dette er sluttspilltreet vårt. Her ser vi hvilken klasse med antall lag, puljer og sluttspillnivå som vi jobber med. Hvis vi vil bytte plass på noen av lagene, så kan du dra et lag bort til det laget man vil bytte med. Vil man legge til en ny kamp, drar man i denne boksen og slipper den hvor man ønsker at det skal spille en sluttspillkamp. Her plasserer vi den som en bronsefinale. Husk å lagre.

Vi ønsker å endre på f.eks. kamplengde på en bestemt sluttspillkamp, så gjøres det her.

Vi lager B-sluttspillet på akkurat samme måte som A-sluttspillet, men vi velger da et annet sluttspillnivå. Om vi hadde valgt å lage et A-sluttspill ville det overta det sluttspillet som vi nettopp hadde lagret.

How did we do?

Manus: Kampoppsett

Deltagere

Contact