Importing referees

Importer dommere fra påmelding-siden

MERK: Dommere lastes inn direkte når du aktiverer en turnering. Så det er bare nødvendig å laste inn manuelt dersom dommere har registrert seg mens du jobber med turneringen.

  1. Gå til Handlinger→Vis import eksport og klikk deretter Importer dommere
  2. Alle påmeldte dommere vil importeres.
    NOTER: Man kan velge å importere dommere fra fjorårets turnering (om den finnes) ved å slå på avkrysningsboks "Inkluder dommere fra fjorårets turnering". Se eget avsnitt med mer forklaring lengre ned.
  3. Man kan via en annen nettløsning også tilordne dommere til kamper. Man kan importere disse tilordningene om man øsnker hit inn til TXO 
  4. Om man ønsker å legge inn dommere via Excel, kan dette gjøres ved at man oppretter denne Excel-fila. Den inneholder alle kamper med plass for å taste inn dommer(e).
  5. Etter å ha importert dommere vil dommerlisten Dommer som person bli oppdatert direkte.

mceclip0.png

Import av dommere fra fjorårets turnering

Ved å krysse av for å importere dommere fra fjorårets turnering skjer følgende:

  • Det lages et filter på lisenskode samt at turneringsnavn starter med de samme 5 tegnene som årets turnering. Om eksempelvis årets turering heter Sommercup 2020 og fjorårets turnering heter Cupsommer2019 vil ingen dommere kunne importeres.
  • Dommerene får en kolonne med årstall som viser året de dømte. Derved kan man filtrere ut de som dømte i eksempelvis 2019 om året i år er 2020.

How did we do?

Symbolic referee schedule

Contact