Avsluttet cup - Sjekkliste

Ole Kristian Engvoll Updated by Ole Kristian Engvoll

Sjekkliste avsluttet cup ved bruk av modulen "Komplett"

Modulen "Komplett" inkluderer at vi benytter firma PING Services til å holde kontroll på transaksjoner. Derved trenger man ikke å tenke på hverken KID, OCR eller noe som helst egentlig. Men når cupen er avsluttet MÅ man gjennomgå denne sjekklisten. Klikk deg inn i meny "Økonomi" - "Betalinger status".

Her finner dere meny "Betalinger status"

Se forøvrig bilde i underkant for boblehenvisning.

Boble 1 Sjekk at "Merchant status står som "Approved".

Hvis den ikke gjør det, så vil ingen penger kunne utbetales til arrangørens konto. Årsaken er alltid at dere som arrangør ikke har besvart avtale sendt dere fra PING Services.

Boble 2 Sjekk at det ikke gjenstår beløp i "klar for utbetaling".

Hvis det gjør det, klikk knappen under "Aktiver utbetaling". Fra knappen klikkes, skal det ta max 2 virkedager før penegen er overført til arrangørens konto.

Boble 3 Viser status på overført fra PING til arrangørens konto.

I dette tilfellet har altså ikke PING overført noe til arrangøren. Det kan komme av at arrangøren IKKE er klikket knappen "Aktiver utbetaling" eller at det er mindre enn to virkedager siden det ble gjort.

Boble 4 Viser hvor mye penger som faktisk er overført til arrangørens konto.

Her kan du sjekke i din nettbank at beløp samsvarer.

Sjekkliste - Har lagene innbetalt og innbetalt korrekt?

Se bildet under for henvisning.

Boble 1 Dette laget står som "Completed" og har betalt korrekt.
Boble 2 Dette laget står som "Created" og har ikke betalt

Dette laget må purres. Vi anbefaler da meny "Økonomi" - "Oppsummering". Der er det en egen purreknapp.

Hva menes med "Overfunded" og "Underfunded"?

NOTER: Alle de radene som står som enten Overfunded eller Underfunded vil IKKE bli aktivert for utbetaling.

Disse beløpene er feil og arrangøren må sørge for å rette opp disse. Overfunded betyr at de har innbetalt for mye og underfunded for lite. Du som arrangør kan velge å ignorere om laget har innbetalt for lite (underfunded). Da kan man kjøre "Reconcile order" som betyr fritt oversatt: "Jeg aksepterer at beløpet er feil , men godtar det likevel".

Slik gjør man "Reconcile order"

Tips: Skriv inn Funded i søkefelt for å se alle lag som er over- eller underfunded.

How did we do?

Using ecomomy module "Complete"

Module "Complete" - Changing ordered services

Contact