Registrere at lag har betalt - Uten bruk av OCR

Ole Kristian Engvoll Updated by Ole Kristian Engvoll

Hvordan registrere at lag har betalt?

NB: Om dere benytter OCR eller modulen "Komplett", så vil innbetalinger registreres automatisk. Da er det bare unntaksvis at man trenger å oppdatere innbetalinger manuelt.

  1. Aktiver meny "Økonomi" - "Oppsummering"
  2. Klikk på lagsnavnet
  3. Gå til fliken "Økonomi"
  4. ...og klikk "Registrer innbetaling"

Betalingsinformasjon hentes oftest fra turneringen sin nettbank, så du må ha tilgang til denne.

How did we do?

Module "Complete" - Collective invoice

Make credit memo

Contact