Veiledning for klubbledere - Registrere sine spillere

Ole Kristian Engvoll Updated by Ole Kristian Engvoll

1: Klikk deg inn på "lisensturnering"

Dette er link til turneringen du skal bruke: https://www.profixio.com/app/lisensturnering-2024

Dette er en "dummy"-turnering laget for at du som klubbleder skal hente inn spillere fra Norges Idrettsforbund (NIF) sin database, og som senere kan velges til turneringer i regi av NRF.

2: Logg inn, meld på lag og hent spillere

Klubbleder MÅ logge seg inn med sin Idrettens ID. Årsaken er at da vil klubbleder få tilgang til NIF sitt spillerregister for å hente ut personer til sin klubb. Hvis man logger seg på uten Idrettens ID, vil man IKKE kunne hente inn spillere fra NIF.

Klubbleder må melde på et "dummy"-lag til denne lisensturneringen, basert på sin klubb. Valg av klubb er ikke permanent koblet mot lagleder, slik at ved neste turnering, kan samme lagleder velge annen klubb. NOTER: KUn spillere fra valgt klubb kan velges fra spillerregister til NIF. Dette kommer av at påmelder er knyttet til en klubb hos NIF og derved kun har tilgang til data som omhandler klubben.

3: Hvordan kan spillere velge lisens og betale?

Når klubbleder har meldt på sitt "dummy"-lag, kan spillere hentes. Klikk på knappen "Rediger spillere". Klikk deretter som vist "Legg til spillere". Hvis spiller ikke vises i liste, klikk "Hent personer fra NIF".

Når en spiller hentes fra databasen hos NIF, og legges til klubben, vil spiller få en automatisk epost hvor spiller blir bedt om å velge lisens (samt mulighet for å betale direkte).

How did we do?

Norges Rugbyforbund - Lisens spillere

Contact