Definisjoner av ranking

Ole Kristian Engvoll Updated by Ole Kristian Engvoll

ranking_nivå

ranking_divisjon

ranking_avdeling

kamp_klasse

PL: LeagueLevel

How did we do?

Profixio League Updates

Make play order

Contact