Manus: Kampoppsett

Når alle data er på plass, er det tid for å lage kampoppsett. Med alle data menes alt fra hvor lenge kamper spilles, inndeling i grupper, tilordning av baner, tidsbegrensning og eventuelt sluttspilloppsett. Du får nå en enkel innføring i hvordan du lager et kampoppsett.

Vi klikker her. Man lager gjerne oppsett for gruppespill først. Klikk på de gruppene du vil lage oppsett for. Man kan ta bort grupper ved å klikke på dem.

Hvis du ønsker et visst antall kamper pr dag, taster du inn antall kamper i denne ruten her. Om du ønsker at disse kampene skal starte eller være ferdig etter ett viss tidspunkt velger du det her. 

Når du er fornøyd gjenstår det å klikke her. Nå vil TXO lage et oppsett ut fra alle dataene som er lagt inn.

Som vi ser, er nå alle kamper plassert med tid og bane. Dagene vises horisontalt og baner vertikalt. Kamper vises i form av bokser, hvor de blå er gruppespill og de grønne er sluttspill.

Vi zoomer oss inn på en dag ved å dobbeltklikke i bakgrunn på denne dagen eller velge hvilke dager som skal vises her.

Dobbeltklikk på en kamp for å se alle kamper i puljen. De blir som du ser mørkeblå. Ved å klikke på en kamp, fås en visuell informasjon om lagene i kampen samt puljens kamper. Det røde rektangelet er hjemmelaget og det hvite er bortelaget. Hvilke lag det er, kan du enten se på denne linjen, eller du kan se det i den øvre listen her. Nå er det lett å se hvor det enkelte lag spiller.

Det finnes ulike varslinger med symbolikk; Eksempelvis hvis lag ikke får nok pause mellom to kamper eller at to antilag spiller samtidig. Hvis et lag spiller to kamper samtidig, fås et rødt strek. Dette må du selvsagt unngå! Fargesymbolikk er forklart i detalj på Profixio hjelpeside.

Om du vil flytte en kamp, tar du tak i ønsket kamp og drar den til det tidspunkt og bane du ønsker. Du kan også flytte flere kamper ved å holde inne CTRL-tast mens du klikker på flere kamper etter hverandre. Om du vil flytte en blokk med kamper, hold inne SHIFT-tast og dra et rektangel over de kampene du vil flytte. Når du er fornøyd, lagrer du oppsettet ved klikk på lagre. Om du vil flytte en eller flere kamper et vist antall minutter, taster du inn antall minutter her og trykker på pilene i den retningen du ønsker å flytte.

Trykker vi på oppsett-knappen igjen, ser vi hvilke grupper som ikke er laget kamper for. Grupper som vi har laget oppsett for blir grønne mens de som vi ikke har satt opp forblir blå. Vi må nå fortsette på samme måte med resten av gruppene. Først velger vi grupper, så starter vi med å lage kampoppsett. Når kamper er laget, justerer vi eventuelt på oppsettet.

Underveis i oppsettet kan det være lurt å lagre før man gjør større flyttinger i kampoppsettet.

Hvis man vil slette kamper, gå til menyen og trykk på slett valgte kamper. Man kan også slette alle kampene på en gang. Eventuelt velg kamper i denne listen og trykk på slette knappen. Sletting er permanent og du kan ikke angre.

How did we do?

Publisere kampoppsett

Manus: Sluttspill

Contact