Intro to registration module

Video comes here...

 

 

Text

Velkommen! Vi skal nå se hvordan vi opppretter en påmeldingsløsning og tilpasning av denne. Videre hvordan man melder på lag og hvordan følge sitt lag. La oss starte! Som vanlig klikker jeg meg inn i Min Profixio. Her starter jeg Profixio League, eller PL som vi kaller den.

Startsiden tilpasses den som er logget inn. Her er jeg logget inn som admin i forbund og ser alle kretser. Videre ser jeg alle serier som kretser har, inkludert de som ikke har opprettet påmeldingsside enda. Påmeldingsside klargjøres på et minutt eller to inne i PL.

Jeg åpner nå linken til seriens påmeldingsside, og slik ser standard påmeldingsside ut. Denne kan tilpasses med nyheter og artikler under hele perioden serien pågår. I tillegg finnes en meny i venstre marg, hvor alle data om serien kan settes. Man forholder seg altså kun til en side, noe som forenkler brukeropplevelsen kraftig.

En påmelder vil altså se samme siden, men uten alle menyvalg. Påmelder klikker Meld på for å melde på sitt lag. Klubb velges og så vises klasser i denne serien. Som vi ser her, er klassene inndelt i 4 nivåer. Man kan sette avgift og frist forskjellig i de enkelte nivåer. Mest brukt er kanske geografiinndeling, eksempelvis nord og sør.

Når lagene er påmeldt lastes disse automatisk inn i PL og vi kan begynne prosess med kampoppsett. Dette er vist i en annen video.

Til slutt skal vi se hvordan en påmelder ser sine lag inne i Profixio. Her er jeg logget inn som en tilfeldig påmelder, og vi ser alle rollene listet opp. Her finner vi selvsagt også Herrer U19 med påmeldte lag. Påmelder kan enkelt klikke seg inn til sine lag og endre nødvendige data om laget. Eksemeplvis legge til spillere, flere kontaktpersoner og se økonomistatus. 

 

 

 

 

How did we do?

Playoff - Scenarios

Adding new league level to existing league

Contact