Category data

I denne videoen skal vi se nærmere på dager, baner og klasser funksjonen i TX online. Dette gjøres i vinduet her.

Her får vi opp 3 faner. All informasjonen her er hentet fra dataene som du la inn da turneringen ble opprettet. Hvis du vil gjøre noen endringer, så skal vi vise deg hvordan du gjør dette.

Turneringsdatoer

Vi starter med turneringsdatoer, disse legger du inn i denne listen. 

For å legge til en ny dag trykker du på knappen "Ny" og taster inn antall timer. Sjekk at sluttidspunkt er ok. For å fjerne en turneringsdag klikker du på delete-knappen.

Om du vil endre tidspunktet for en dag, dobbeltklikker du på cellen som skal endres. Her kan man endre både dato og klokkeslett. Et tips: når du skal jobbe med kampoppsett senere, er det disse tidspunktene som du jobber innenfor. Derfor er det bedre å legge til for mange timer enn for få.

Om du vil at en dag ikke skal vises i oppsettet, setter du denne til inaktiv. Fordelen er at den kan aktiveres så snart du ønsker å utvide turneringen med denne dagen. Husk å lagre når du er ferdig.

Klasser

Nå skal vi ordne klassene og spilletid.

Her ser vi at klassene er sortert nedover, et tips er å legge inn antall spillere her. Med antall spillere mener vi om det er 5'er 7'er og 9'er osv. Ved å legge inn dette vil det bli enklere når du skal fordele baner på de forskjellige klassene.

Kamplengde og antall kamper pause et lag skal ha mellom sine kamper legges inn her. Vær oppmerksom på at kamplengde er spilletid pluss pause til neste kamp. Om klassen skal ha sluttspill, kan ønsket start tidspunkt og kamplengde legges inn her. For klasser som du ikke vil at det skal vises tabell for kan vi skjule det med hjelp av denne knappen.

Ønsker du å slå sammen klasser, trykker du på denne knappen.

Baner

Baner legges inn i denne listen. Vi anbefaler at du først legger inn dine anlegg. Da blir kampoppsettet enklere å forstå. Anlegg opprettes ved å trykke her. I denne avkryssingsboksen kan du velge om anlegg navnet skal vises foran bane navnet.

For å legge til en bane bruker vi funksjonen "Legg til nye baner". Velg anlegg og skriv inn navnet på banen og antall baner du ønsker.

For å spare tid kan du bruke funksjonen "Tilordne baner automatisk". Her er det viktig at vi har skrevet inn antall spillere, slik som vi gjorde med klasser. Eller så kan vi velg hvilke klasser som skal spille på banen ved å bruke funksjonen "Velg klasse for valgte baner". Merk klassen som skal spille på banen og trykk på knappen "Tilordne baner til klasser".

Om man vil endre navnet på en bane, klikker man i cellen og skriver inn det nye navnet. Du kan også endre hvilket anlegg banen tilhører.

Sletting av baner gjøres ved å trykke på "delete-knappen". Har du flere baner som ikke benyttes kan du klikke på "Slett baner som ikke brukes".

How did we do?

Match setup - simple cup

Manus: Hvordan legger man inn begrensninger

Contact