Manus: Hvordan legger man inn begrensninger

Det å legge til begrensinger er et viktig hjelpemiddel for turneringsarrangører når de setter opp turneringer. Lag som ikke kan spille før gitte tidspunkter, banepauser og så videre kan komme i veien for at de ikke spille i et gitt tidspunkt. Da bør du opprette en begrensing. Du bør ikke ha for mange begrensninger slik at kampoppsettet blir umulig å lage!

Nå skal vi legge inn noen begrensninger. Vi trykker på Snarveier og på Legg til begrensning.  Vi velger å se om det er noen lag som eventuelt har noen kommentarer om når de ikke kan spille. Da kan vi bruke filter-funksjonen her. 

Her er det et lag som ikke kan spille før kl 12:00 på grunn av reisetid første turneringsdagen. Trykk på denne aktuelle dagen. Linjen som kommer opp her bruker vi til å velge tidsintervallet som skal begrenses. Vi drar slik at linjen dekker tidsrommet når laget ikke kan spille. Så trykker vi på lagre-knappen.

Nå har vi opprettet en begrensning. For en oversikt over alle begrensninger trykker du på knappen her.

Om en kamp med begrensing blir flyttet til begrenset tidsrom vil det vises et oransje skravert område. Alle kamper som er innnefor en begrensning vil ha en oransje firkant i kampboksen.

 

How did we do?

Category data

Publisere kampoppsett

Contact