Anpassade matchnummer

Ole Kristian Engvoll Uppdaterad av Ole Kristian Engvoll

Beskrivning

Som standard är matchnummer lika med match-id i PL-databasen. Detta kan ändras på organisationsnivå. Varje organisation kan ha sitt eget system för matchnummer.

Aktivera anpassat matchnummer för organisation

Detta måste göras av systemadministratören (Profixio).

Värden för matchnummer SHF

Detta är layouten för matchnummer som används i SHF, uppdelad så här i 5 parametrar:

AB C DE FG HIJ

Förklaring

Parametrar i fet stil ställs in av systemet och kan INTE ändras.

De andra parametrarna (D,E,F,G) MÅSTE bestämmas av tävlingsadmin och ställas in i APP och PL.

AB - 24 = säsong 2024-2025 blir 24 (2 siffror)

C - 6 = HF Öst (SHF)

D - 0 = kategori (USM)

E - 1 = damer (Flickor)

F - 3 = division 3 (Level + group ("Steg 1" + "Grupp A")

G - 1 - = norra

HIJ - 003 = matchens specifika nummer

Parameter som måste ställas in av admin

Använd den här menyn för att ange data.

Parametrar som ställs in i APP (2 fält)

Parametrar som ställs in i PL (1 fält)

Restriktioner SHF

  • Om en match fått ett anpassat matchnummer tilldelat kommer detta nummer aldrig att användas av en annan match, även om matchen raderas.
  • Anpassat matchnummer kommer ENDAST att tilldelas vid publicering.
  • Om någon data saknas (D, E, F eller G), kommer matchen bara att visas med standard-ID.
  • Kolumn som visar parametrarna kommer att vara röd om någon data saknas

Hur nöjd är du med denna artikel?

Publicera för Administrera matcher (Tidssättning av föreningar)

Kontakt